محصولات ما

بافت کودک

انتخاب پود و نخ از بهترین مواد اولیه و باقت با بهترین دستگاه های مورد استفاده در کشور
قابلیت سفارش در تیراژ بالا تا سقف 3000 عدد
تار و پور از نخ شماره یک$5
تار و پور از نخ شماره دو$12
قابلیت شسشتو با آب گرم$10
تار و پور از نخ شماره یک$7
تار و پور از نخ شماره یک$19
دارای سه سال ضمانت$25
قابلیت سفارش در تعداد$30
بهترین مواد اولیه$5

بافت نوجوان طرح دار

انتخاب پود و نخ از بهترین مواد اولیه و باقت با بهترین دستگاه های مورد استفاده در کشور
قابلیت سفارش در تیراژ بالا تا سقف 3000 عدد
تار و پور از نخ شماره یک$5
تار و پور از نخ شماره دو$12
قابلیت شسشتو با آب گرم$10
تار و پور از نخ شماره یک$7
تار و پور از نخ شماره یک$19
دارای سه سال ضمانت$25
قابلیت سفارش در تعداد$30
بهترین مواد اولیه$5

مانتو بافت زنانه

انتخاب پود و نخ از بهترین مواد اولیه و باقت با بهترین دستگاه های مورد استفاده در کشور
قابلیت سفارش در تیراژ بالا تا سقف 3000 عدد
تار و پور از نخ شماره یک$5
تار و پور از نخ شماره دو$12
قابلیت شسشتو با آب گرم$10
تار و پور از نخ شماره یک$7
تار و پور از نخ شماره یک$19
دارای سه سال ضمانت$25
قابلیت سفارش در تعداد$30
بهترین مواد اولیه$5

قابلیت تولید لباس های با بافت خاص


برای بافت لباس ها با بافت خاص نیاز به بررسی نقشه های مورد نظر شما و بررسی تار و پور خاص می باشد
خرید